Ordlista

Ibland kan man stöta på ord som är svåra att förstå. Särskilt i den bransch vi verkar. Därför presenterar vi här en ordlista med korta förklaringar.

A

Adsense: 

Ett av Googles annonsprogram. Publicister får betalt för att visa annonser på sin webbplats

Adwords: 

Googles annonseringsprogram, annonserna som du ser kring resultatlistan vid en Google sökning

Affiliatenätverk: 

Ett företag som knyter samman annonsörer och återförsäljare i ett automatiserat program och erbjuder en del av vinsten till den som förmedlar en affär.

Ankartext: 

Det samma som länktext.

Annonsnätverk: 

Företag som förmedlar annonsering på (ett nätverk av) webbplatser.

Annonsutbyte: 

Annonsnätverk som även erbjuder (gratis-) annonsering mot att man upplåter sin egen webbplats för andra webbplatsers annonser.

Annonsvisning: 

Mått för antal visningar (exponeringar) av en annons.

Auktoritet (trust, link juice): 

Mängden av värde/förtroende/auktoritet en sajt har. Baseras på inkommande länkar, främst från andra auktoriteter och relevanta sajter.

Avstötning/avvisningsfrekvens (bounce rate): 

Procent av användarna som kommer in på en sida, men som sedan lämnar den utan att gå vidare till någon annan sida på webbplatsen.

B

Banner: 

Annonsformat för internet. Kan bestå av bilder (GIF, JPG), rörliga bilder (GIF), animeringar (t ex Flash) eller funktioner (t ex Javascript).

Black Hat: 

Sökmotoroptimering som strider mot Googles officiella riktlinjer, vilket ofta bestraffas på något sätt.

Browser (webbläsare): 

Program som möjliggör läsning av webbsidor och annan information på internet.

C

Cache: 

En kopia av senast använda data som temporärs mellanlagras för att kunna återanvändas i framtiden. Detta för att datorn ska slippa gå igenom samma procedur igen och snabba upp hanteringen.

Click-Through-Rate: 

Genomsnittliga antalet Click-through per 100 annonsvisningar, uttryckt i procent.

Cloaking: 

SEO-metod där man visar ett annat innehåll för sökmotorerna än vad användarna ser. En s.k. Black Hat-metod som ofta slutar i avstängning från sökmotorerna.

CMS (Content Management System): 

Program/webblösningar (t ex WordPress) som gör det möjligt att definiera och redigera innehåll på ett effektivt och enkelt sätt. Kräver inga specifika kodningskunskaper. De flesta sajter är uppbyggda så. Andra exempel på CMS är Joomla, Epi-server, Dupral och Sitevision

Conversionrate: 

Term för hur många surfare som väljer att genomföra det du avser dem att göra. (T ex: hur många av en webbsidas totala antal besökare som har köpt en vara.)

Cookie (kaka): 

Textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Utbyter information mellan server och klient. Kan t ex användas för att se när en besökare återvänder, visa anpassade annonser och föra reklamstatistik.

CPA (Cost Per Action): 

Kostnad för specifik händelse. Kan vara ett fast pris per händelse eller t ex en procentsats av ett köp.

CPC (Cost Per Click):

 Annonsören betalar en viss summa varje gång en användare klickar på annonsen.

CPI (Cost Per Impression): 

Pris per antal visningar – ett vanligt sätt att ta betalt för online-annonsering (t ex banners).

CPL (Cost Per Lead): 

Se CPA.

CPM (Cost Per Thousands Impressions): 

Annonskostnad per 1 000 exponeringar.

CPO (Cost Per Order): 

Se CPA.

CPP (Cost Per Point): 

Kostnad för att nå en procent av målgruppen med ett reklaminslag.

CPT (Cost Per Thousand): 

Se CPM.

CPV (Cost Per visitor): 

Kostnad per unik besökare.

CTR (Click Through Rate): 

Klickandel eller klickfrekvens.

D

Description: 

Beskrivande text för en webbsida.

Displayannons: 

Se Bannerannons.

DNS (Domain Name Server): 

Service som kopplar ett IP-nummer till en specifik domän.

Duplicate Content: 

Innehåll på en sida som är alldeles för likt innehåll på en annan sida. Google värderar dessa sidor väldigt lågt, till skillnad mot om sidan skulle uppfattas som ett original.

E

Externlänk: 

Länk som går till en extern webbplats

F

Flash: 

Vektorbaserad animationsteknik som används på internet.

Frames: 

Ett föråldrat sätt att bygga webbsidor på, som låter dig navigera sajten utan att behöva lämna sidan som du är på. Sökmotorspindlar har ofta svårt att navigera dessa sajter.

G

Gif: 

Vanligt förekommande teknik i banners. Kan ses i alla webbläsare. Fungerar i alla annonshanteringssystem.

Google Analytics: 

Ett verktyg för webbanalys.

Google dance: 

Den förändring i sökresultatet som händer då Google gör en uppdatering på sin databas eller algoritm.

Google Shopping:

Utökning av annonsmöjligheterna i AdWords då man istället visar specifika produkter tillsammans med en produktbild.

H

Hash tag: 

Ett ord eller en fras som inleds med symbolen #, (en form av metadata tag). Korta meddelanden på microblogging, sociala nätverkstjänster som Twitter, Tout, Instagram eller Google+ kan märkas genom att inkludera en eller flera med flera sammanlänkade ord, t ex: #Wikipedia är ett #uppslagsverk.

Header tags: 

Namn för de sex rubrikformat (headings) som finns i HTML: H1, H2, H3, etc. Används flitigt av sökmotorerna.

Host: 

Domännamn som är förknippat med ett IP-nummer.

HTML: 

Teknik som används på internet. Kan användas för att skapa interaktivitet i t ex en banner.

http: 

Hyper Text Transfer Protocol. Protokollet för kommunikation på internet.

I

Indexerade sidor: 

En sökmotor indexerar med jämna mellanrum alla webbplatser vilket betyder att de tas med i sökmotorns databas över sökbara webbsidor.

Inlänk: 

Länk som kommer från en extern webbplats till ens egen.

Internlänk: 

Länk som länkar till innehåll internt på ens egen webbplats.

IP-adress: 

En 32 databitar unik sifferkombination som identifierar varje dator ansluten till internet. Ex 168.0.2.1.

J

Joomla: 

Populärt CMS-verktyg för konstruktion av webbplatser.

Jpeg:

Joint Photographic Experts Group– ett vanligt bildformat. Komprimeringsteknik för pixeluppbygd grafik.

K

Keyword spam: 

Metod som Google upptäcker då du upprepar sökord för många gånger efter varandra.

Klickfrekvens: 

Antal klick på en annons delat med antal exponeringar (anges i procent).

Konvertering: 

Uppmätning av ett mål på webbsidan (t ex köp, klick, registrering, nedladdning mm).

L

Landningssida: 

Sidan som användaren landar på då han klickar på en länk i sökresultaten.

Leads: 

Potentiella kunder/affärer.

Long tail: 

Då en användare söker med längre söksträngar. Metod som önskas för att vara mer nischad. Exempel: Sökordet “Volvo” är ett generellt begrepp, medan “Volvo V70 2,4” är mer specifikt, en long tail-sökning.

Länk: 

Funktion på en webbsida som kan klickas på, vilket gör att webbläsaren går vidare till en annan sida eller annan del av sidan man är inne på.

Länkbete: 

En artikel, sida, video eller ett blogginlägg som har skapats för att attrahera så många inlänkar som möjligt.

Länkbygge: 

Metod för att aktivt få inkommande länkar till en sida.

Länkbyte: 

Din webbplats visas på annan webbsida i utbyte mot att den sidan visas på din.

Länkfarm: 

En grupp webbplatser som länkar mellan varandra. Negativt eftersom sökmotorer lätt upptäcker det.

Länkpartner: 

Två webbplatser som länkar till varandra.

Länktext: 

Text som länkar till annan plats på sidan eller till en extern webbplats. Sökmotorer jämför relevansen av länktexten med innehållet på länkens destination.

M

Meta-taggar: 

Funktioner innanför head-sektionen på en HTML-sida som definierar information om sidan.

Mikroblogg: 

Social variant av blogg med kortare inlägg (t ex Twitter).

Mätpunkt: 

Liten osynlig bild på en webbsida eller i ett nyhetsbrev. När en användare läser webbsidan/nyhetsbrevet hämtas bilden från annonssystemets server. Ger möjlighet till utökad annonsstatistik och mätning av en annonskampanjs utfall.

Mät-tagg: 

Kod som implementeras på t ex en webbsida för att mäta webbtrafik.

N

Noarchive: 

Meta-tagg som gör att sökmotorer inte cachar (se Cache) sidan.

Nofollow: 

Funktion innanför head-delen på en sida eller en individuell länk. Ett kommando som säger till sökmotorspindlarna att inte följa länkarna på den sidan/länken.

Nyckelord (keyword) alt. nyckelfras: 

Det ord eller fras som användaren skriver in i en sökmotor.

Nyckelordsdensitet (keyword density): 

Procentandel på ett specifikt nyckelord relaterat till den totala mängden ord på sidan. Är procentandelen för hög är den en negativ faktor för sökresultatet. Finns inget bevis för att en viss procentsats är optimal.

O

Organisk lista: 

Den huvudsakliga delen av en sökmotors resultatlista. Innefattar inte annonser eller betalda placeringar.

P

Page Rank: 

Googles rankingsystem för webbplatser, baserat på inlänkar. Ett värde mellan 0 och 10 som bl a utgår från länkpopularitet och länkauktoritet.

Pixlar: 

Den minsta beståndsdelen av en digital bild, innehållande ett färg- eller ljusvärde.

Portal: 

En webbplats/webbtjänst som tillhandahåller en stor mängd funktioner för att få användarna att göra portalen till sin startsida (homepage).

PPA (Pay Per Action): 

Annonsören betalar när besökaren genomfört ett köp eller liknande på målsidan. Se även CPA/CPO.

PPC (Pay Per Click): 

Annons där betalning sker per klick.

R

Redirect: 

Automatisk vidaresändning av en besökare från en webbsida till en annan. Kod som implementeras på t ex en webbsida och används som ett moment för att kontrollera webbstatistikens riktighet.

Robot: 

Datorprogram som automatiskt söker genom webben för indexering i sökmotorer.

ROI (Return Of Investment): 

Mått som används för att utvärdera effektiviteten av en investering. Ett sätt att se vinster i förhållande till investerat kapital.

S

Sandlåda (Sandbox): 

Omdiskuterat begrepp som syftar till att nyskapade sidor hamnar i Googles så kallad sandbox. Detta för att förhindra dessa från att rankas högt i sökresultaten fram till en viss tidpunkt eller till dess vissa kriterier uppnåtts.

SEM (Search Engine Marketing): 

Marknadsföring med hjälp av sökmotorer. Syftar till att uppnå maximal synlighet av webbplatsen i sökmotorerna. SEM inkluderar SEO, PPC-annonsering och andra sökmotor-relaterade tjänster som syftar till att öka din synlighet och trafik till webbplatsen.

SEO: 

Förkortning på “Search Engine Optimization”. Den process som ökar trafiken till en webbplats genom högre placeringar i sökmotorerna.

SERP (Search Engine Result page): 

Resultat av en sökning på ett sökbegrepp på en sökmotor.

Sitelinks: 

Djuplänkar du ibland ser i sökresultaten på Google.

Sitemap: 

En sida som innehåller en organiserad lista på samtliga sidor och som länkar till varenda nåbar sida på en webbplats. Skapad för användare men även för sökmotorspindlar för att dessa ska hitta samtliga sidor.

SMI (Search Market Integration): 

Ett begrepp som kommer att bli mer och mer vanligt. Hur företagets digitala närvaro integrerar för att få webbplatsen högt upp på söklistorna.

SMM (Social Media Marketing): 

Marknadsföring via sociala medier.

SNM: 

Förkortning på “Social Network Marketing”. Annonsering på Sociala Nätverk som Facebook, Twitter, mm.

Sociala Media: 

Samlingsbegrepp för olika internetsidor och teknologier som används för att dela med sig information och åsikter. Exempel på sociala media är bloggar, sociala nätverkssidor, bokmärkessidor, videosidor, sociala nyhetsportaler och mikrobloggar.

Spam: 

Skräppost, oönskade meddelanden och reklam via e-post och SMS.

Spider (spindel): 

En robot som söker igenom och lägger till sidor i en sökmotors index.

Sponsrade länkar: 

Annonsmetod på sökmotorer. En annons visas när det sker en relaterad sökning hos sökmotorn.

Sökmotor: 

Program som söker efter dokument eller grupp av dokument som matchar det inslagna nyckelordet/frasen.

Sökmotorvänlig webbdesign: 

Webbdesign där koden är optimerad på bästa möjliga sätt för sökmotorerna. Bra intern länkstruktur (URL) underlättar medan brutna länkar, frames och Javascript gör det svårare för sökmotorerna.

Sökoptimering: 

Optimering av en webbsida för att komma högt upp i sökmotorernas organiska lista.

Sökord: 

Ord som är speciellt framtagna för att generera mer trafik till en webbsida.

T

Textlänk (länk): 

Enkel länk i HTML (innanför a-taggarna i HTML-koden) som inte använder sig av javascript, flash eller annan specialkod.

Time spent: 

Tiden en genomsnittlig besökare spenderat på en webbplats eller specifik webbsida.

Title: 

Tagg för en webbsidas titel på en HTML-sida. Utan tvekan en av de viktigaste komponenterna inom Sökmotoroptimering. Det är den här biten av kod som sökmotorn använder i titeln av sökresultatet.

Tracking: 

Mätning av varje steg av online-annonsering. Från visning, via klick till förtjänst.

U

UA-kod: 

En unik sifferkombination kopplat till ett Google Analytics-konto.

Universellt sök: 

Begrepp som beskriver sökresultat som inte bara är textbaserade utan även omfattar bildsök, produktsök, kartor, nyheter, m.m.

URL (Uniform Resource Locator): 

Det som vardagligen kallas webbadress.

W

Webbanalys: 

Metoder för att samla in kvantitativa data om hur en webbplats besöks, och analysera av dessa data.

White hat: 

Etisk Sökmotoroptimering som följer sökmotorns riktlinjer.

WordPress:

Världens största CMS-verktyg för webbsidor, bloggar och nyhetssajter.

Kontakta oss redan idag

Varmt välkommen att kontakta oss i alla frågor – stora som små – som rör din marknadsföring på internet. Vi svarar oftast inom en timma.

 

Skicka

Om oss

Vi är en trafikbyrå som hjälper företag och organisationer att synas på internet. Vår vardag består av arbete med bland annat webb, sökmotoroptimering, sökannonsering och aktiviteter i sociala medier. Våra kunder finns över hela landet, från Ystad i söder till Luleå i norr. Du hittar oss i vackra Jönköping i mitten av södra Sverige. Välkommen!

Kontakta oss

Adress

Bredgränd 5,
553 20 Jönköping

Nummer

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
Google Partners Trafikbyrån i Sverige AB